Ügyintézés a konzulnál

Előzetes időpont egyeztetés szükséges az alábbi ügyekhez:

 • Születés/halál magyarországi anyakönyveztetése

Minden esetben szükséges, ha a magyar állampolgárnak gyermeke született, illetve ha a magyar állampolgár külföldön elhalálozik. A külföldi születési anyakönyvi kivonat nem helyettesíti a magyar születési anyakönyvi kivonatot még hiteles fordítással sem. Anyakönyvezés nélkül a gyermek részére magyar útlevél nem kérvényezhető.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Házasság vagy válás magyarországi anyakönyveztetése

Az Ukrajnában történt házasságkötést vagy válást Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A házasság magyarországi anyakönyvezése elengedhetetlen akkor is, ha a külföldön kötött házasságból gyermek születik, s részére útlevelet kívánnak igényelni a szülők.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Apai elismerő nyilatkozat felvétele – (házasságon kívül született gyermek)

Ha a szülők a gyermek születésének időpontjáig nem kötöttek házasságot, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell felvenni. Az apai elismerő nyilatkozat a gyermek születésének hazai anyakönyvezéséhez feltétlenül szükséges. Az apai elismerő nyilatkozat illetéke 35,-EUR.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Útlevél igénylése

Az útlevél iránti igény felvételekor a biometrikus azonosítók (fénykép, ujjlenyomat) levételére is sor kerül. Az ujjlenyomat adási kötelezettség 12 éves kortól terheli a magyar állampolgárokat. További fontos részleteket a “Magyar útlevél” fülön talál érvényességről, a szükséges mellékletekről, illetékekről stb.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • E-szenélyi igénylése

Külföldön élő magyar állampolgár részére állandó személyazonosító igazolvány kiállítása elektronikus aláírás nélkül. További fontos részleteket az “Elektronikus személyi igazolvány” fülön talál érvényességről, szükséges mellékletekről, illetékekről stb.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Hadigondozotti ellátás

Az ellátásra jogosult lehet a külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező  magyar állampolgár,  vagy az a nem magyar állampolgár, aki „Magyar igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezik.  A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Honosítás/egyszerüsített honosítás

Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérvényezheti a magyar állampolgárságot az, aki maga vagy felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi), a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban.

 • Magyarigazolvány

Fényképes igazolvány magát magyar nemzetiségűnek valló személy részére.

http://uzhgorod.embassytools.com/hu/index

 • Külföldi letelepedés bejelentése

Az ügyfél külföldi letelepedésének bejelentése, lakcímkártya cserével.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Okiratbeszerzés Magyarországról

Születési, házassági, illetve halotti anyakönyvi kivonatok, illetve más okiratok beszerzése a magyar hatóságoktól.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Ügyfélkapu regisztráció

Az ügyfélkapu regisztrálása a konzulátuson keresztül. Csak új ügyfélkapu nyitása.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Állampolgárság vizsgálata, igazolása

Szükséges az állampolgárság vizsgálata, ha a magyar származású személy nem rendelkezik magyar állampolgárságát igazoló érvényes magyar okmánnyal (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány). Ide tartozik az is, aki még nem rendelkezett korábban magyar okmánnyal, de magyar állampolgárságát felmenői származása/állampolgársága alapján kéri megvizsgálni, illetve igazolni.

Telefonszám: +38-0312-64-90-07

 • Vízum

Schengeni vízum, D-vízum, Kishatárforgalmi engedély ügyintézése

http://uzhgorod.embassytools.com/hu/index

 

Időpont foglalása nem szükséges:

 • Aláírás hitelesítése

Az ügyfél aláírásának hitelesítése az általa hozott dokumentumon.

 • Másolat hitelesítése

Az ügyfél által hozott, vagy a konzulátus által készített másolat hitelesítése. Nem kell rá külön időpontot kérni, ha más, „nagyobb” konzuli eljáráshoz (például állampolgársági ügy, hazai anyakönyvezés) kapcsolódik.

 • Életbenléti  igazolás

Az igazolásra jellemzően a magyarországi hatóságok előtti eljárás érdekében van szükség. Az ügyfélnek a konzulátus munkatársa előtt kell aláírnia a kitöltött dokumentumot.

 • Fordítás hitelesítése

Az ügyfél vagy fordító által készített fordítás hitelesítése.