Magyar igazolvány

 A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány különféle alanyi jogon járó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát Magyarország területén:

 • kulturális kedvezmények,
 • utazási kedvezmények,
 • diákkedvezmények,
 • pedagóguskedvezmények,
 • oktatási kedvezmények.

Arcképes Magyar igazolvány kiadását kérheti az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy - kiskorú esetén törvényes képviselője útján -, illetve azok házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeke.

A fentieken kívül további feltétel az Ukrajnában élő magát magyar nemzetiségűnek valló személy részére, hogy akkor jogosult a hatályos jogszabályok értelmében Magyar igazolványra, ha

 • magyar állampolgár, vagy
 • tud magyar nyelven, vagy
 • akit a lakóhelye szerinti állam
  • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy
  • a területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy
  • a területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre

 • aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
 • akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
 • aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

Nem jogosult magyar igazolványra az a kérelmező

 • aki már rendelkezik érvényes Magyar igazolvánnyal, vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;
 • aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;
 • aki nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolásával.

A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány

 • kizárólag kedvezmények igénybevételére szolgál,
 • nem személyazonosító igazolvány,
 • nem úti okmány,
 • nem bevándorlási, letelepedési engedély,
 • határátlépésre nem jogosít!

A Magyar igazolvány kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás tárgyi illetékmentességet élvez.

A Magyar Igazolványhoz kapcsolódó ügyek intézésére az Ungvári Főkonzulátuson és a Beregszászi Konzulátuson is van lehetőség. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalás alapján és személyes megjelenés esetén van lehetőség.

A Magyar Igazolvány és kapcsolódó dokumentumai INGYENESEN igényelhetőek, beleértve az ahhoz szükséges nyomtatványokat is. A nyomtatványok ide kattintva letölthetőek.

További információért látogasson el az alábbi honlapokra:

https://nyilvantarto.hu/hu/mig#dok

https://nyilvantarto.hu/hu/jogszabalyok_mig