Magyar igazolvány

A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány különféle alanyi jogon járó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát Magyarország területén:

 • kulturális kedvezmények,
 • utazási kedvezmények,
 • diákkedvezmények,
 • pedagóguskedvezmények,
 • oktatási kedvezmények.

Arcképes Magyar igazolvány kiadását kérheti az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy - kiskorú esetén törvényes képviselője útján -, illetve azok házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeke.

A fentieken kívül további feltétel az Ukrajnában élő magát magyar nemzetiségűnek valló személy részére, hogy akkor jogosult a hatályos jogszabályok értelmében Magyar igazolványra, ha

 • magyar állampolgár, vagy
 • tud magyar nyelven, vagy
 • a lakóhelye szerinti állam, magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tartja nyilván, vagy
 • a lakóhely szerinti állam területén működő magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet nyilvántartott tagja vagy, a lakóhely szerinti állam területén működő egyház magyar nemzetiségűként tartja nyilván.

Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre

 • aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
 • akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
 • aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

Nem jogosult magyar igazolványra az a kérelmező

 • aki már rendelkezik érvényes Magyar igazolvánnyal, vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;
 • aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;
 • aki nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolásával.

A Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány

 • kizárólag kedvezmények igénybevételére szolgál
 • nem személyazonosító igazolvány
 • nem úti okmány
 • nem bevándorlási, letelepedési engedély
 • Figyelem! Határátlépésre nem jogosít!

 A Magyar igazolvány kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás tárgyi illetékmentességet élvez.

A Magyar Igazolványhoz kapcsolódó ügyek csak személyes megjelenés esetén lehetséges.

A Magyar Igazolvány és kapcsolódó dokumentumai INGYENESEN igényelhetőek, beleértve az ahhoz szükséges nyomtatványokat is. A kérelmek beadása előzetes időpont egyeztetés alapján történik.

Előzetes időpontfoglalás: Telefonszám: +38-0312-63-00-80

Internetes időpontfoglalás  (http://ifr.mfa.gov.hu)

Letölthető dokumentumok:

További információért látogasson el az alábbi honlapra: http://www.kekkh.gov.hu/hu/mig#dok

Jogszabályok: a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény