Hitelesítés

Az alábbi tényekről vagy állapotról állíthat ki konzuli tanúsítványt (köznapi nevén „hitelesítés”):

névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője konzul jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el; (aláírás hitelesítése)
- a konzul előtt felmutatott okirattal megegyező másolatról; (másolat hitelesítése)
- magyar állampolgár életben létéről. (életbenléti igazolás)

Aláírás hitelesítése esetén az iratot a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

A hitelesítés feltétele, hogy személyazonosságát érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni. Nem fogadható el az okmányok másolata sem.

Amennyiben az aláírás cég (illetve más szervezet) képviselőjeként történik, minden esetben be kell mutatni a 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést.

Apostille
Amennyiben Ön nem aláírást, fordítást vagy másolatot szeretne hitelesíteni, hanem egy ukrán irat magyarországi felhasználása érdekében az okirat valódiságát szeretné hitelesíteni, akkor nem konzuli hitelesítésre, hanem apostille-ra van szüksége! Azt az ukrán hatóságok állítják ki, ukrán közjegyzőtől kérjen segítséget.
A külképviselet apostille-t nem állíthat ki!

Amennyiben egy magyar okiratot szeretne Ukrajnában felhasználni, ebben az esetben kérheti a külképviseleten magyar apostille beszerzését.

Eljárási idő: 2-4 hét

Illeték: 40,-EUR

Életbenléti igazolás

Életbenléti igazoláshoz időpontot nem kell foglalni. Kérjük, vegye figyelembe a konzuli osztály ügyfélfogadási idejét, és csak ügyfélfogadási időben jelentkezzen a konzuli osztályon.

A kérelemhez szükséges:

  • a kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány/passport) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)