Anyakönyvezés

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket – házasságkötés, gyermek születése, házasság megszűnése, valamint elhalálozás - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján, kizárólag személyesen kerülhet sor.

2018. január 01-ét követően a magyar anyakönyvi kivonatokat a konzul állítja ki. Az eljárás időtartama - hiánytalan kérelmek esetében, amennyiben magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről van szó, illetve rendelkezik minden előzetesen szükséges magyar anyakönyvi kivonattal, irattal - 8 munkanap. Amennyiben a kérelmezők még saját anyakönyvi kivonataikkal sem rendelkeznek, az hiánypótlásnak minősül. Minden egyes hiányzó anyakönyv beszerzése meghosszabbítja az ügyintézési időt! A pótlólagos bejegyzéseket nem a külképviselet, hanem a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi, ezekben az esetekben átlagosan kb. 2-3 hónapra lehet számítani.

 

A) Születés hazai anyakönyvezése

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata (POVTORNO), valamint az arról készült másolat közjegyzői hitelesítéssel ellátott fordítással,
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata - ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell!
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi születési anyakönyvi kivonat közjegyzői hiteles fordítással),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány, passport) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

 

Nem házasságban született gyermek (APAI ELISMERÉS) esetén szükséges:

 • a gyermek eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonata (POVTORNO), valamint az anyakönyv másolata közjegyzői hitelesítéssel ellátott fordítással,
 • konzulátuson tett magyar apai elismerő nyilatkozat,
 • mindkét szülő eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi anyakönyvi kivonat közjegyzői hitelesítéssel ellátott fordítással),
 • mindkét szülő érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány, passport) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét szülő személyes jelenléte.

Egyik szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő a kiskorú születésének anyakönyvezéséhez, ha:

 • a kiskorú születési anyakönyvi kivonatában nem szerepel a másik szülő,
 • a jelen lévő szülő halotti anyakönyvi kivonattal igazolja a másik szülő halálát,
 • 135-ös kivonat a regiszterből

2013. március 1. óta az anyakönyvezés során hivatalból automatikusan kiállításra kerül a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (lakcímkártya), mely tartalmazza az ügyfél személyazonosító számát is.

Díjak:
Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes

Lakcímkártya (automatikus): díjmentes

Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (POVTORNO), valamint az anyakönyv másolata közjegyzői hitelesítéssel ellátott fordítással)
 • a házastársak érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány/passport) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár),
 • a házastársak eredeti születési anyakönyvi kivonata (külföldi állampolgár esetén külföldi születési anyakönyvi kivonat, közjegyzői hitelesítéssel ellátott fordítással),
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását / megszűnését igazoló okirat (fordítással ellátott, jogerős bírósági végzés / válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • honosítási okirat (honosított szülők esetén),
 • mindkét fél személyes jelenléte.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

 

C.) Válás hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • a házasságkötésről kiállított eredeti magyar házassági anyakönyvi kivonat, mely bevonásra kerül,
 • a házasság felbontásáról szóló, hiteles fordítással és közjegyzői hitelesítéssel ellátott, jogerős külföldi bírósági határozat (abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
 • a kérelmező eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata,
 • a kérelmező, valamint a volt házastárs érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány/passport) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben magyar állampolgár)
 • honosítási okirat

Díjak:

Válás hazai anyakönyvezése: 10 EUR

 

D.) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges:

 • eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat (POVTORNO), valamint az anyakönyvi kivonat másolata és annak közjegyzői hiteles fordítása.
 • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonata, vagy külföldi születési anyakönyvi kivonata fordítással
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány), lakcímkártya, honosítási okirat
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, fordítással)
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány, passport), valamint magyar lakcímkártya.