90 napot meghaladó tartózkodás


 

A 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör, tehát nincs egységes gyakorlat a schengeni tagállamok között. A Magyarországra, hosszabb távra beutazni kívánó külföldi tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be. Ennek pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító (D) vízumot kap. A tartózkodási engedélyt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: BMH) regionális igazgatóságai adják ki. A tartózkodási engedély iránti kérelmekhez a kérelmezőktől a külképviseleten biometrikus (ujjnyomat és fénykép) adatvételezésre is sor kerül, ezért a személyes megjelenés kötelező. Az ujjnyomat vételi kötelezettség alól a 6 év alatti gyermekek mentesülnek.

Tartózkodási engedéllyel kapcsolatos tájékoztatók, kérdőívek és egyéb formanyomtatványok elérhetők a BMH honlapján és a letölthető dokumentumok fülön.

A Schengeni Megállapodásnak, valamint a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet értelmében valamely schengeni tagállam által kiadott hosszú távú tartózkodásra jogosító (D) vízummal rendelkező külföldi bármely hathónapos időszakban három hónapos időtartamra a tartózkodási engedély jogosultjával azonos feltételekkel utazhat más tagállamokba.

Az EGT/svájci állampolgár vízumkötelezett, szabad mozgás jogával rendelkező családtagja 90 napon túli beutazási szándék esetén is C vízummal jogosult belépni, s legkésőbb a belépéstől számított kilencvenharmadik napon tartózkodási kártyát kell kérelmeznie a jövőbeni lakóhelye szerint illetékes BMH regionális igazgatóságnál.