Ukrajnába érkező segélyszállítmányok szabályai:

Amennyiben bármely magyarországi szervezet ilyen jellegű megkereséssel él, kérjük, hogy a tervezett beszállítás időpontját jóval megelőzően (min. 1-2 hónap) az alábbi intézkedéseket hajtsa végre, illetőleg az alábbi dokumentációkat juttassa el hozzánk:
1. Készítsen egy kétnyelvű, ún. „Ajándékozási levelet”, melyben az ajándékozó jelölje meg pontosan a fogadó szervezetet (fontos, hogy a fogadó szervezet szerepeljen az Ukrán Szociális Minisztérium erre vonatkozó listáján)

http://www.msp.gov.ua/timeline/?t=177&from=&till=&m=17 (A lista egy innen elérhető word dokumentum.)

- A kérelemben pontosan kerüljön megjelölésre az adományozásra szánt áru darabszáma, az áru fajtája, súlya, értéke
- gyógyszer esetében szükség van továbbá az eredet igazolásra, minőségi engedélyre, törzskönyvi számra, illetőleg egy arra vonatkozó nyilatkozatra, hogy a gyógyszer forgalomba helyezhető-e Ukrajnában. Minden esetben a szavatossági időnek meg kell haladni a beszállítást követő 6 hónapot.
2. Fentiekkel egyidejűleg az ukrán fogadó szervezetnek egy kérelmet kell benyújtani a területileg illetékes megyei tanácshoz (amennyiben az áru súlya nem haladja meg a 3 tonnát)
- a kérelemben pontosan meg kell fogalmazni, hogy a behozatalra szánt adomány miért szükséges a fogadó szervezetnek. Kárpátalja megyében van egy ún. „Humanitárius Segély Bizottság”, akiket indokolt esetben viszonylag rövid határidőn belül össze lehet hívni. 
3. A 3 tonnánál súlyosabb áru tervezett behozatalára vonatkozó kérelmeket Kijevben bírálják el, melyre tapasztalataink szerint gyakran hónapokig kell várni.