8 Apr

A 2020. április 5-én kihirdetett 88/2020.(IV.05.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint, a külföldön, - ez esetben Ukrajnában - élő vagy tartózkodó ellátottak esetében, az életbenléti igazolás visszaküldésének elmaradása miatt az ellátás folyósítása a veszélyhelyzetet kihirdető magyar jogszabály hatályvesztését követő második hónap végéig nem szüntethető meg.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetet kihirdető magyar jogszabály hatályvesztését követő második hónap végéig nem szünteti meg a külföldön élő magyar nyugdíjasok ellátásának folyósítását.

Ezekben az esetekben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a veszélyhelyzet megszűnését követően újabb nyomtatványt fog küldeni a külföldön élő nyugdíjasoknak és megfelelő határidőt fog biztosítani az adategyeztető nyomtatvány visszaküldésére.

A fent ismertetett eljárás minden olyan, Magyarország által folyósított ellátásra vonatkozik, amelyeknek feltétele a külföldön élő személyek éves adategyeztetése.