Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy akik Magyarországról hadigondozotti ellátásban vagy más pénzbeli járadékban részesülnek, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól postai küldeményben kapott nyomtatvány visszaküldésével minden évben adategyeztetésre kötelesek.

A nyomtatványt konzul (vagy a tájékoztatóban szereplő más szerv, hatóság, stb.) előtt saját kezűleg kell aláírni.

A pontosan kitöltött és aláírt nyomtatványt a kézhezvételtől számított egy hónapon belül kell visszaküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság címére.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben az adategyeztető lap határidőn belül nem érkezik vissza a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, akkor az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül.

Ha nem kapott adategyeztető lapot, vagy az megsérült, a nyomtatvány innen letölthető, illetve az Ungvári Főkonzulátuson vagy a Beregszászi konzulátuson is kérhető.