Minden aláírás számít!

Bizonyára Ön is tudja:

•     Az Európai Unióban 50 millió olyan személy él, aki valamely őshonos nemzeti kisebbséghez tartozik.

•     Jogaik szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban az ilyen közösségek nyelvét és kultúrát az országot erősítő értékekként kezelik, máshol a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában érdekeltek.

•      Egy európai szintű, az uniós tagállamokra nézve kötelező kisebbségvédelmi rendszer kialakítása egységesítené a jogvédelmet és javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén.

•     Amennyiben 2018. április 3-a előtt egymillió uniós polgár összefog, és aláírásával támogatja az európai polgári kezdeményezést, az Európai Bizottságnak napirendre kell tűznie a kisebbségi jogokat biztosító szabályok megvitatását.

•       Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnevezésű kisebbségvédelmi szervezet ezt a lehetőséget kihasználva dolgozta ki a Minority SafePack/Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, amely tehát hatalmas lehetőség az őshonos nemzeti kisebbségek számára.

•       Ez történelmi jelentőségű esély, hogy a nemzeti kisebbségek védelme a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt kapjon az Európai Unióban. Ez az Európa Unió felé törekvő Ukrajna számára is elgondolkodtató lehet.

•     Arra kérjük a kárpátaljai magyarokat, hogy a magyar nemzeti közösségek érdekében írják alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést!

 

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést online és papír alapon is lehet támogatni.

A kezdeményezés a www.jogaink.hu honlapon írható alá, ahol további információ is található.